Consulul Germaniei la Sibiu, noi discuții cu administrația județeană despre dezvoltarea relațiilor județului Hunedoara cu Germania

Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, Hans Erich Tischler a fost prezent, din nou, marți, 10 martie 2020, în județul Hunedoara, unde a avut o serie de întrevederi la sediul administrației regionale din Deva, cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora, respectiv cu prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă.

În cadrul întâlnirii de la CJH s-a discutat despre dezvoltarea relaţiilor cu Germania, în special în domeniul economic. De asemenea, au fost abordate teme care vizează dezvoltarea colaborării în domeniul pregătirii profesionale a tinerilor în sistem dual.

Președintele CJ Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora, a reiterat disponibilitatea de a cultiva o bună colaborare cu Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu, în vederea atragerii de investitori germani în județul Hunedoara, promovării și dezvoltării turismului.

De asemenea, în cursul întâlnirii de la Prefectura județului Hunedoara au fost discutate probleme referitoare la situația economică și socială a județului Hunedoara, modalități de întărire a relațiilor parteneriale între universități, autorități publice locale, reprezentanți ai mediului de afaceri din România și Republica Federală Germană.

E.S. Hans E. TISCHLER și-a manifestat întreaga disponibilitate de a sprijini inițiativele și propunerile partenerilor români, exemplificând cu bune practici și inițiative de succes din zona Transilvaniei, zonă pe care o cunoaște foarte bine, în virtutea misiunii sale.

La rândul său, prefectul județului Hunedoara, domnul Vasilică Potecă, a prezentat unele inițiative ale autorităților publice din județul Hunedoara, care pot beneficia de sprijinul Consulatului de la Sibiu și al Camerei de Comerț Româno-Germane.

”A fost subliniată de ambele părți, necesitatea consultării pe baze permanente, a mediului de afaceri din județul Hunedoara și în special a investitorilor germani, care pot oferi administrațiilor publice locale informații și soluții privind îmbunătățirea relațiilor de cooperare și atragerea de noi investitori. Ambele părți au convenit cu privire la faptul că pentru întărirea relațiilor de cooperare este necesar ca în perioada următoare să se stabilească un calendar comun de acțiuni, iar partea română va face toate diligențele pentru impulsionarea autorităților administrației publice locale și mediului universitar în a-și clarifica și promova ideile de dezvoltare”, a declarat Vasilică Potecă, prefectul județului Huneodoara.