Sprijin pentru mediul de afaceri din Uricani din partea Consiliului local

Consiliul local al orașului Uricani va analiza, într-o ședință publică programată pentru săptămâna aceasta, un proiect de hotărâre prin care se propune acordarea unor facilități pentru investitorii din localitate, afectați de ”coronacriză”. Primarul orașului Uricani, Dănuț Buhăescu spune că este vorba despre un proiect prin care Consiliul local Uricani instituie la nivel local, o serie de facilități pentru mediul de afaceri, în conformitate cu prevederile noilor modificări ale Codului Fiscal aprobate de Guvern care permit autorităților locale să acorde, pentru perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, o serie de facilități la plata unor impozite locale.

”La Uricani noi am acționat de fiecare dată, atunci când legea a permis acest lucru, în folosul cetățenilor și în folosul investitorilor locali, atunci când am aprobat cuantumul taxelor și impozitelor locale. Se știe deja că avem cel mai mic cuantum al impozitelor și taxelor locale, din marja permisă în legea 227/2013 a Codului fiscal și aplicăm toate măsurile de bonificație, reducere sau scutire de la plata impozitelor în situațiile prevăzute de lege. În același context se înscrie acest proiect de hotărâre, pe care l-am inițiat împreună cu echipa consilierilor PSD din cadrul Consiliului local Uricani și pe care-l vom adopta în regim de urgență, pentru a veni în folosul investitorilor din orașul nostru, a căror activitate a fost afectată de criza sanitară Covid-19, cu o serie de reduceri semnificative de impozite locale. Facem ceea ce ne permite legea dar, mai ales, facem ceea ce trebuie pentru a veni în sprijinul oamenilor care au investit și investesc în orașul nostru și pe care, în aceste momente de criză, avem datoria să-i sprijinim. Pentru mine personal, nu există o mulțumire mai mare ca aceea de a fi putut veni în sprijinul mediului de afaceri uricănean cu aceste facilități gândite și elaborate de către consilierii PSD. Și, sunt convins de asta, ele vor fi bine primite, indiferent de culoarea politică a oamenilor de afaceri din orașul nostru”, a declarat Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani.

Consilierii locali Corneliu Braia (viceprimarul orașului Uricani), Gheorghe Clipici, Jenica Stanci, Nicolae Sanda, Vasile Daniel Moraru, Alin Boroghină, Vasile Pavel Dreghici, Vasile Pătrășcoiu, Daniela Pop, Ion Crișan și Liliana Cureș au subscris, fără rezerve, invitației primarului Dănuț Buhăescu de a se număra printre inițiatorii acestui proiect menit să sprijine mediul de afaceri din orașul Uricani și, evident, vor vota în același mod, pentru adoptarea și aplicarea acestuia.

Proiectul de hotărâre nr. 180/2020 prevede următoarele categorii de facilități acordate mediului de afaceri din orașul Uricani în acest an:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50 la sută, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice , după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirii au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare  a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

De asemenea, proiectului de hotărâre prevede și o altă facilitate, potrivit căreia, pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au obligații, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

”Eu cred că sunt prevederi bune, corecte, care vin în sprijinul mediului de afaceri. Mai mult, am luat în calcul și situațiile în care reprezentanții unor firme din Uricani au plătit deja impozitele locale datorate pentru anul 2020, iar în acest caz, proiectul de hotărâre prevede explicit restituirea diferenței de impozite, în baza unei simple cereri adresate Serviciului de Impozite și Taxe al Primărie Uricani”, mai explică primarul Buhăescu.

Acesta speră că proiectul majorității consilierilor locali va trece în forul legislativ local în unanimitate de voturi, având în vedere importanța acestuia pentru întreaga comunitate locală.