Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultarii publice:

”Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de calatori, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” și a documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public de calatori prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, camera 28, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro, fiind afișat in data de 24.07.2020.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: relaţiicupublicul_cjh@yahoo.com, până la data de 05.08.2020.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

CONSILIER JURIDIC,

CORDUNIANU EUGENIA NICOLETA