Rata de promovare a examenului de titularizare în județul Hunedoara este de 58,04 %

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, procentul notelor de peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă în județul Hunedoara, este de 58,04%, superior în raport cu procentele consemnate în ultimii trei ani: 43,64% în 2019, 45,04% în 2018, respectiv 39,71% în 2017. De menționat este de asemenea faptul că 4 candidați au obținut nota 10, iar 198 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

La nivel național, rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2020, înainte de contestații este de 83,04%.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar hunedorean s-au prezentat 399 de candidați din totalul celor 456 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 348 de lucrări, întrucât: 48 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 1 candidat a fost eliminat, iar lucrările a 2 candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.

Din promoția curentă, s-au înscris 70 de candidați. Lucrările a 61 dintre aceștia au fost notate, 33 (54,09%) de candidați obținând note cuprinse între 7 și 9,99, iar un candidat a obținut nota 10.
Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.