Operatorul serviciului de colectare a deșeurilor în Valea Jiului renunță la această activitate din 22 octombrie. Ce se întâmplă cu deșeurile ?

Compania care se ocupă cu serviciul de colectare a deșeurilor municipale din localitățile Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Petrila, Aninoasa, Baru și Bănița, al cărei contract de delegare a acestui tip de servicii publice, semnat cu ADI Deșeuri Hunedoara s-a încheiat, a renunțat la reînnoirea acestuia, motivând refuzul autorităților publice locale a respecta o serie de obligații legislative, dar și ajustarea de tarif solicitată de această companie.

Într-un comunicat de presă, conducerea Supercom explică faptul că prevederile Ordonanței 74/2018 care ar fi trebuit puse în aplicare de autoritățile locale din regiunea Văii Jiului nu sunt luate în seamă de autoritățile locale. În esență, Supercom arată că prin prevederile ordonanței prevăd aprobarea de tarife diferențiate pentru fracțiile de deșeuri colectate separat de la  populație și de la agenții economici, dar și implementarea instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”, prin care se recompensează efortul de colectare selectivă al cetățenilor, sau se penalizează colectarea în amestec, după caz.

În aceste condiții, operatorul Supercom a notificat autoritățile locale și județene că va înceta colectarea deșeurilor menajere de pe raza localităților din regiunea Văii Jiului începând cu data de 22 octombrie 2020 și va disponibiliza întregul personal angrenat în această activitate. De asemenea, Supercom va proceda la restituirea utilajelor aflate în custodie către autoritățile administrației publice locale din localitățile menționate.

În fața acestei situații, primarii anunță că vor căuta soluții de avarie pentru ca, în situația creată, localitățile pe care le conduc să nu se confrunte cu o criză a deșeurilor neridicate. Astfel, atât primăriile în cauză cât și conducerea ADI Deșeuri au transmis o informare către Prefectura județului Hunedoara în care informează asupra acestei situații și solicită declanșarea procedurilor de urgență prin care ar putea acționa, din punct de vedere legal, la delegarea în regim de urgență, prin încredințare directă a acestui serviciu public, către alți operatori sau către serviciile de salubritate din cadrul administrațiilor locale, acolo unde acestea există.

Cert este că, autoritățile trebuie să acționeze acum în regim de urgență maximă, pentru a rezolva această situație, având în vedere că, pe de o parte, foarte mulți cetățeni au plătit în avans, până la finalul acestui an, taxa de salubritate, iar pe de altă parte, neridicarea deșeurilor ar putea genera probleme de igienă majore în regiunea Văii Jiului.