KUTASI CSABA: ”Am dovedit de nenumărate ori că prezența comunității maghiare în general reprezintă o reală plusvaloare și pentru comunitatea majoritară”

Interviu cu KUTASI CSABA, candidat al UDMR Hunedoara pentru funcția de senator

  • În câteva cuvinte, cine sunteți și ce ați făcut în ultimii 5 ani ?

Sunt născut în Petroșani am 45 de ani, sunt căsătorit, tată a doi copii de 22 respectiv 11 ani.

Sunt Președinte al organizației UDMR Petroșani și Consilier la Cabinetul Primarului Municipiului Petroșani.

Sunt absolvent al Liceului Industrial Petroșani, profilul electromecanic, am profesat timp de 26 de ani în domeniul minier. Am efectuat studii universitare la Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe, specializarea Management, apoi studii de Master la specializarea Management Strategic al Afacerilor în cadrul aceleiași universități.

Sunt de asemenea membru fondator și președinte al Asociației Umanitare Kandila al cărei scop este ajutorarea vârstnicilor și a persoanelor aflate în nevoi.

  • Care credeți că sunt calitățile care vă recomandă pentru o candidatură pentru Parlamentul României ?

Lucrez în sprijinul comunității din perioada adolescenței, faptul că sunt suficient de apreciat pentru a fii mandatat să reprezint interesele comunității, mă onorează și obligă în egală măsură.

Pun foarte multă pasiune în ceea ce fac și doresc ca rezultatele muncii mele să fie pe măsură, în acest sens îmi canalizez toate forțele pentru a finaliza ceea ce mi-am propus.

Încrederea și abilitatea de a lucra într-o echipă. Am încredere că împreună cu echipa din care voi face parte, vom reușii să ducem la bun sfârșit proiectele asumate, atât în interesul comunității din județul Hunedoara, cât și a cetățenilor din România,

  • În ce fel credeți că puteți sprijini comunitatea maghiară hunedoreană din calitatea de parlamentar ?

Viziunea mea politică este axată pe promovarea culturii și tradițiilor locale, îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate și crearea de oportunități de dezvoltare pentru tineri.

  • Care credeți că sunt argumentele cu care credeți că puteți câștiga voturi și din partea celorlalți cetățeni ai județului Hunedoara, dincolo de cei din comunitatea maghiară?

De-a lungul timpului, am dovedit de nenumărate ori că, prezența comunității maghiare în general reprezintă o reală plus valoare și pentru comunitatea majoritară. Deschiderea noastră către cetățenii din localitățile unde trăim, felul în care ne promovăm tradițiile și valorile au făcut să fim apreciați de către aceștia. Obiectivele noastre politice de asemenea vizează bunăstarea și dezvoltarea județului Hunedoara în particular și a întregii țări în general.

  • Aveți în vedere promovarea în Parlament a unor legi importante. Care ar fi acestea?

Modificarea legislației pentru debirocratizarea și simplificarea investițiilor.

Măsuri legislative care să asigure sprijinul necesar pe termen lung al IMM-urilor pentru menținerea și crearea de noi locuri de muncă.

Modificare legii privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care oferă acestor entități puțin peste 10 % din standardul minim de cost dar care trebuiesc să respecte standardele de calitate la fel ca și cele organizate în mediul public.

  • Cum vedeți starea actuală a Văii Jiului în a județului Hunedoara, în general ?

Valea Jiului se confruntă cu un declin social semnificativ mai ales pe fondul migrației pronunțate și scăderea numărului nașterilor.

Disponibilizările rezultate în procesul de restructurare a industriei miniere corelată cu dificultățile de reconversie a celor disponibilizați, alimentează o paletă largă de probleme sociale cu efect negativ pentru dezvoltarea comunităților locale.

Perspectiva închiderii minelor încă operaționale susține nevoia de schimbare în Valea Jiului prin reconfigurarea profilului zonei făcând uz de toate mijloacele prin valorificarea oportunităților oferite de aceste meleaguri.

  • Ce credeți că trebuie făcut pentru ca regiunea noastră să se dezvolte și care ar putea fi, în acest sens, rolul dumneavoastră, ca senator ?

Valea Jiului se află în prezent într-o necesitate acută de dezvoltare în special economică, dar și socială. Revitalizarea economică a Văii Jiului va crea noi oportunități ce vor contribui la retenția populației pe plan local.

Ceea ce nu am reușit în ultimii 30 de ani va trebui să reușim în următorii 5, iar premisele de la care pornim sunt favorabile. Autoritățile publice din Valea Jiului, împreună cu mediul local de afaceri și în strânsă colaborare cu Guvernul României, vor trebui să finalizeze Planul Teritorial de Tranziție care să permită negocierea cu Comisia Europeană și apoi accesarea finanțărilor din Fondul pentru Tranziție Justă al UE.

Noile investiții trebuie să asigure posibilitatea reconversiei profesionale, iar autoritățile publice vor trebui să fie mai eficiente în asistarea forței de muncă pentru identificarea noilor locuri de muncă.

Fondul pentru Tranziție Justă favorizează investițiile în domeniile cu înaltă valoare adăugată, în cercetare și în inovație. De aceea, un actor foarte important în Valea Jiului este Universitatea din Petroșani, dar și rețeaua de învățământ preuniversitar. Prin legătura mai strânsă dintre învățământ și piața muncii, prin favorizarea învățământului profesional și a celui dual, vom asista tinerii în integrarea lor în economia locală. Consider că este important să reprezentăm în Parlamentul României propunerile concrete formulate de Comitetul de Inițiativă Valea Jiului, cum ar fi reducerea procentului de cofinanțare solicitat întreprinderilor din această zonă în cadrul proiectelor cu fonduri europeană. Doar dacă vom fi atenți la solicitările concrete ale instituțiilor și firmelor din Valea Jiului, proiectele guvernului și cele ale UE vor avea succes.

  • Care sunt principalele elemente care constituie promisiunile electorale ale dumneavoastră și ale UDMR pentru alegători ?

Vom munci în Parlamentul României pentru a legifera în favoarea:

–  relansării economice post COVID-19; pentru menținerea și crearea de noi locuri de muncă; pentru sprijinirea persoanelor, familiilor și firmelor aflate în dificultate din cauza crizei economice.

–  punerii sistemului de sănătate în slujba oamenilor; vrem ca spitalele din România să asigure asistență medicală de nivel european; toți cetățenii trebuie să se bucure de securitate sanitară.

–  implementării cu succes a tranziției economico-sociale a regiunii carbonifere a Văii Jiului prin  utilizarea de resurse bugetare și europene din Fondul pentru Tranziție Justă.

–  obiectivelor specifice comunității noastre maghiare: învățământul în limba maternă, cultura și tradițiile comunităților minorităților naționale; sprijinul echitabil pentru cultele și ONG-urile comunității maghiare.

Avem obiective clare legate de tineret, educație, protecția mediului, pensionari și persoane vârstnice, reducerea birocrației, agricultură, fonduri europene și marile provocări ce stau în fața Uniunii Europene, a României și a județului Hunedoara.

Comandat de UDMR Organizația Județeană Hunedoara – CUI mandatar 13200002 – Executat de Exclusiv Media Group SRL