Consiliul județean Hunedoara / Anunț Convocator ședința CJH din 26.02.2021

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 26.02.2021, ora 11:00, se va desfășura în sistem de videoconferință, ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al Asociației Salvital Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Totești;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind preluarea, inventarierea și înscrierea în domeniul public al Județului Hunedoara a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente istorice cuprinse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Întrebări, interpelări