Primăriile care administrează temporar drumuri județene trebuie să ia măsuri pentru întreținerea acestora

În contextul apariției în spațiul public a unor informații cu privire la starea actuală a unor sectoare de drumuri județene de pe raza județului Hunedoara, pentru o cât mai corectă informare a publicului, Consiliul Județean Hunedoara face o serie de precizări, după cum urmează:

La solicitările mai multor consilii locale din județul Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara a aprobat prin hotărâri predarea temporară în administrare către unitățile administrativ teritoriale a unor sectoare de drumuri județene pe perioada implementării unor proiecte de interes derulate de administrațiile locale, în general fiind vorba despre lucrări de extindere și/sau modernizare a rețelelor de apă și ape uzate.

La această dată, sectoarele de drumuri județene predate temporar în administrare către unitățile administrativ teritoriale sunt:

  • TELIUCU INFERIOR – DJ 687D, km 3+350 – 10+100 (contract de administrare nr. 484/16.01.2018 în baza HCJ 274/12.12.2017);
  • BUCUREȘCI – DJ 741, 6+600 – 7+600 (contract de administrare nr. 6173/20.04.2018 în baza HCJ 56/30.03.2018);
  • PUI – DJ 667 Pui, km 1+898 – 5+352 (contract de administrare nr. 7377/14.05.2018 în baza HCJ 43/16.02.2018);
  • BAIA DE CRIȘ – DJ 762, km 0+000 – 0+474, km 1+907 – 2+254, km 4+494 – 5+100, km 6+250 – 7+534 (contract de administrare nr. 12338/13.08.2018 în baza HCJ 189/31.07.2018);
  • ȘOIMUȘ – DJ 706A km 18+782-22+500 și DJ 761A km 0+010-5+800 (contract de administrare nr. 13087/30.08.2018 în baza HCJ 180/27.07.2018);
  • RÂU DE MORI – DJ 685 km 7+858-16+671, DJ 686 km 8+700-18+100, km 18+250-27+700 și 24+900-27+700, DJ 686 D km 0+000-1+055 și km 1+055-2+200 (contracte de administrare 3711/12.03.2019, 13163/01.08.2019, 13164/01.08.2019, 13162/01.08.2019).

Consiliul Județean Hunedoara susține realizarea proiectelor de dezvoltare locală, dovadă în acest sens fiind celeritatea cu care a răspuns administrațiilor locale care au făcut solicitări în acest sens însă, în același timp, solicită cu fermitate respectarea prevederilor din contractele de administrare temporară a sectoarelor de drumuri județene.

În urma unor vizite de lucru în teren efectuate în în ultima perioadă, s-a evidențiat faptul că, pe anumite tronsoane, drumurile sunt aproape impracticabile sau pun în pericol siguranța traficului rutier. Concret, carosabilul nu corespunde normelor în vigoare fiind afectat de execuția unor lucrări edilitare, respectiv nu sunt întreținute corespunzător contractului de administrare încheiat.

În acest sens, reamintim faptul că administrațiile locale care au preluat în administrare sectoare de drumuri județene au obligația să execute lucrări de întreținere periodică pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții de siguranță și confort.

De asemenea, atragem atenția că administrațiile locale au obligația să notifice constructorul ce execută aceste lucrări cu privire la aducerea la starea inițială de viabilitate a sectoarelor de drumuri afectate.

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, menționează condițiile de exploatare a drumurilor la art. 40 alin. (1): „Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.”

Conducerea CJ Hunedoara mulțumește acelor unități administrativ teritoriale care au luat măsuri pentru menținerea stării de viabilitate a sectoarelor de drumuri județene preluate în administrare.