564 persoane şi-au găsit un loc de muncă în luna ianuarie 2021 cu sprijinul AJOFM Hunedoara

În prima lună a anului 2021, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 564 persoane, dintre care 280 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 324 au peste 45 de ani, 143 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 86 au între 25 și 35 de ani, iar 11 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 74 provin din mediul urban, iar 490 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale – 274, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii – 184. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 100, cei cu studii postliceale sunt în număr de 2, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 4.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1350  persoane.