Un simulator virtual pentru pregătirea salvatorilor în medii toxice, inflamabile și explozive intră în dotarea INCD INSEMEX Petroșani

Nu doar constrângerile generate de starea de alertă sanitară, ci și dorința de a se alinia la cele mai noi inovații ale progresului tehnologic în materie de echipamente pentru pregătirea salvatorilor care acționează în mediile toxice, inflamabile sau explozive, au determinat conducerea INCD INSEMEX Petroșani să-și îndrepte atenția către soluțiile inovative apărute în ultimii ani în acest domeniu. În acest context se înscrie și intenția de a achiziționa un modern simulator virtual care să poată fi utilizat în pregătirea salvatorilor, dar și în în elaborarea unor noi lucrări de cercetare specifice în domeniu.

După cum arată și dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INSEMEX, rolul deosebit pe care acest institut de cercetare-dezvoltare l-a avut şi îl are în economia naţională s-a reflectat în permanenta actualizare a stării de securitate şi sănătate, tocmai prin implementarea continuă şi raportarea la cel mai nou nivel de cunoaştere, pentru lucrătorii din industria extractivă şi pentru cei din industriile care extrag, procesează stochează sau livrează materiale inflamabile (gaze, vapori, ceţuri, prafuri), capabile să genereze o atmosferă explozivă. Acesta reamintește că, în același timp, INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor accidentelor provocate de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi prafuri combustibile sau de către materiile explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor care au condus la producerea evenimentelor respective şi, ulterior, pentru fundamentarea ştiinţifică a unor soluţii tehnice şi reglementări specifice care să preîntâmpine apariţia unor accidente similare.

Cu toate că dispune, în vederea îndeplinirii acestor deziderate, de un modern poligon de pregătire dar și de alte echipamente specifice pentru pregătirea salvatorilor, în ultimul an utilizarea acestora nu a fost posibilă în mod corespunzător, din pricina numeroaselor constrângeri impuse de pandemia de coronavirus. ”Desigur, din păcate, problemele care pot apărea și care, de altfel au și apărut, în diverse situații datorită focului, gazelor și exploziilor, nu ne permit să lăsăm garda jos și ne obligă să găsim soluții pentru pregătirea continuă a salvatorilor și pentru autorizarea personalului care lucrează în mediul toxic, inflamabil și exploziv. Din fericire, progresul tehnologic ne este favorabil în această direcție, motiv pentru care am luat decizia de a continua și în acest an programul de achiziție de echipamente moderne care vin în sprijinul activităților pe care le derulăm în cadrul instituției noastre, axându-ne în special pe acele echipamente care reduc la minim interacțiunea fizică cu alte persoane”, spune dr.ing. George Artur Găman.

Noul sistemul de pregătire a persona­lului de intervenție și salvare în medii toxice, explozive, inflamabile prin utilizarea realității virtuale, pentru care INCD INSEMEX a lansat deja în sistemul electronic de achiziții publice procedura de achiziție, constă tocmai într-un modern echipament audio-vizual care permite derularea procesului de pregătire practică a personalului de intervenție și salvare de la nivelul stațiilor de salvare și al agenților economici din România, exclusiv în mediul virtual, dar poate fi utilizat și în desfășurarea probelor practice pentru autorizarea specialiștilor în domenii specifice. ”INCD INSEMEX va achiziționa acest sistem de pregătire a personalului de intervenție și salvare, cu scopul de a dezvolta noi metode de pregătire practică a personalului de intervenție și salvare în medii toxice, explozive, inflamabile, având ca obiectiv general posibilitatea de elaborare și implementare a unor proceduri de selecție și antrenament mobile pentru formațiile de intervenție și salvare abilitate în lucrul în spații închise, atât din cadrul INCD INSEMEX cât și de la stațiile de salvare din cadrul agenților economici care necesită autorizarea noastră”, spune dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INSEMEX Petroșani.

Noul echipament este estimat la valoarea de peste 500.000 de lei iar, în contextul actual, aceasta reprezintă o investiție care nu doar că permite derularea activităților de pregătire a salvatorilor și de autorizare a lucrătorilor în medii toxice, explozive, inflamabile în condiții depline de siguranță, dar oferă un grad ridicat de pregătire a acestora, având în vedere faptul că, utilizând realitatea virtuală, poate pune în fața utilizatorilor un număr nelimitat de situații care necesită intervenție, situații care pot apărea oricând și în realitate.