Comunicat de presă Euro Jobs / Lansare proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

EURO JOBS SRL în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ demarează proiectul Furnizare de calificare pentru plus valoare, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cod 135905 și are ca obiectiv dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare (90 persoane), adulți din zone rurale defavorizate (20 persoane) și persoanele cu vârsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, în scopul încadrării a cel puțin 57.6% dintre aceștia într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate. 

Proiectul are un buget total de 4.725.153 lei, cu o valoare nerambursabilă de 4.555.043 lei și are o durată de implementare din 08.04.2021 până în 07.04.2023.

Proiectul se derulează în 4 județe din regiunea Vest: Timiș, Arad, Caras-Severin și Hunedoara.

Printre principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului se numără:

  • Furnizarea serviciilor de Informare și Consiliere profesională unui nr de 651 persoane cu nivel scăzut de calificare, din mediul rural, sau trecute de 40 ani
  • Parcurgerea programelor de formare profesională de către 480 persoane și a procesului de evaluare și validare a competențelor de 171 persoane.
  • Identificarea unui loc de muncă urmare a sprijinului primit pentru 375 persoane
  • Servicii de tutorat pentru cel puțin 100 persoane.
  • Acțiuni inovative venite în sprijinul dezvoltării și accesibilității programelor de formare continuă în sistem online prin programe de formare profesională online – Competențe digitale și webinarii.

Cursurile de formare profesională puse la dispoziție prin proiect sunt de nivel 2, 3 si de inițiere, iar printre ocupații se numără cele de Tâmplar manual; Vopsitor industrial; Sudor electric; Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale; Electrician medie de joasă tensiune; Designer grafică; Manager de proiect; Competențe sociale; Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport; Florar-decorator; Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor; Brutar-patiser-preparator produse făinoase; Operator introducere, validare şi prelucrare date.

Pentru toți cei care doresc să participe la activitățile desfășurate în cadrul proiectului ’’ Furnizare de calificare pentru plus valoare’’ și pentru mai multe detalii puteți contacta firma EURO JOBS SRL – tel: 0786.042.816.

Manager de proiect,
Temneanu Ileana