Un nou program european derulat de Euro Jobs își propune să dea calificare pentru plusvaloare pentru 650 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Firmă cu o activitate recunoscută la nivelul Regiunii Vest pentru dezvoltarea de activități menite să faciliteze accesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii, Euro Jobs Petroșani (firmă administrată de fostul senator Haralambie Vochițoiu) a demarat, în aceste zile, un nou program de reconversie profesională și calificare a forței de muncă, ale cărui facilități au fost prezentate în cadrul unei conferințe on-line. La această conferință au participat: Ileana Temneanu (manager de proiect), Cătălina Culda (coordonator proiect din partea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș), Georgeta Tomuța (director executiv al AJOFM Hunedoara), Daniela Gaier (consilier local al orașului Petrila și director al Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila), Stelică Popa (inspector în cadrul ITM Petroșani) și antreprenorii Alina Anamaria Cârstoiu, Constantin Ramașcanu și Iulian Opriș.

Potrivit prezentării făcute de managerul de proiect Ileana Temneanu, proiectul intitulat ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”, oferă unui număr de 651 persoane din Regiunea Vest oportunitatea de a participa gratuit la cursuri de recalificare profesională în meserii solicitate pe piața muncii de către reprezentanții mediului de afaceri. ”Proiectul nostru are ca obiectiv dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale, prin participarea la programele de formare profesională continu, a unui număr total de 651 persoane din Regiunea Vest, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare (90 persoane), adulți din zone rurale defavorizate (20 persoane) și persoanele cu vârsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, în scopul încadrării a cel puțin 57.6% dintre aceștia într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate”, explică Ileana Temneanu.

În acest scop, Euro Jobs în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș vor organiza o serie de cursuri de formare profesională de nivel 2 și 3 dar și cursuri de inițiere, pentru ocupații profesionale precum: tâmplar manual; vopsitor industrial; sudor electric; lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale; electrician medie și joasă tensiune; designer grafică; manager de proiect; competente sociale; agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport; florar-decorator; zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor; brutar-patiser-preparator produse făinoase; operator introducere, validare şi prelucrare date.

Proiectul se derulează în cele 4 județe din regiunea Vest, respectiv Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, având la dispoziție un buget total de 4.725.153 lei, cu o valoare nerambursabila de 4.555.043 lei și are o durată de implementare până în luna aprilie 2023.