Managementul integrat al deșeurilor în județul Hunedoara, temă de simpozion la Universitatea din Petroșani

Ziua Mondială a Mediului a prilejuit desfășurarea unui prim eveniment cu participare fizică organizat la Universitatea din Petroșani. Organizat sub egida instituției de învățământ superior din Valea Jiului, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor – județul Hunedoara” și SC Supercom SA, simpozionul cu tema ”Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara” a prilejuit prezentări și dezbateri esențiale privind acest domeniu important de activitate.

La acest simpozion, au participat, alătură de studenți și cadre didactice ale Facultății de Mine, o seamă de invitați, precum Dan Stoian – directorul general al ADI-SIMD Hunedoara, Laurențiu Nistor – președintele Consiliului județean Hunedoara, conf.univ.dr.ing. Nicolae Pătrășcoiu – președintele Senatului Universității din Petroșani, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț – decanul Facultății de Mine, deputații PSD Natalia Elena Intotero și Ilie Toma, primarii din Valea Jiului Tiberiu Iacob Ridzi, Cristian Merișanu și Vasile Jurca, dr.ec. Ilie Ionel Ciuclea – managerul general al companiei Supercom SA, prof.univ.dr.ing. Ioan Gâf-Deac ș.a.

Principalele discuții s-au axat pe colectarea, transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor municipale și a celor asimilate, implementarea noilor modificări legislative din domeniul deșeurilor și implementarea sistemelor de management integrat și colectare selectivă la nivelul altor județe.

Directorul ADI SGID Hunedoara, Dan Stoian a arătat că județul Hunedoara se numără printre puținele din țară care deține la ora actuală un sistem funcțional de colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor municipale. La rândul său, președintele CJH, Laurențiu Nistor a arătat că la nivelul instituției pe care o conduce, s-au făcut deja demersurile necesare pentru îmbunătățirea acestui sistem, tot prin atragerea de fonduri nerambursabile. ”Am onorat invitația de a participa la această întâlnire cu convingerea că ecourile simpozionului vor genera dinamism în activitatea de gestionare a deșeurilor. În același timp, cred că este obligația noastră, a tuturor de a păstra județul curat, de a ne preocupa ca mediul în care trăim să fie curat. De noi depinde să avem o țară curată, să lăsăm copiilor și nepoților noștri o țară curată. Suntem pe un drum bun chiar dacă unii ne mai critică și suntem deciși să îmbunătățim activitatea de mediu. Vreau să realizăm încă un deponeu pentru deșeuri rezultate din demolări. Nu putem accesa fonduri singuri, dar putem atrage fonduri prin parteneriate. Le mulțumesc organizatorilor pentru invitație și îi mulțumesc și domnului dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea, a cărui companie a avut o contribuție decisivă în funcționarea centrului de management al deșeurilor de la Bârcea Mare”, a declarat președintele Laurențiu Nistor.

Cu acest prilej, dr.ec. Ilie Ionel Ciuclea, proprietarul companiei care asigură managementul deșeurilor în zona Văii Jiului dar și la deponeul ecologic județean de la Bârcea Mare, a prezentat celor prezenți și lucrarea științifică ”Cerințe și perspective pentru economia circulară” al cărei autor este, lucrare în care sunt prezentate, printre altele, bazele industriale de tratare și prelucrare a deșeurilor. ”Încercăm din aproape în aproape să fim alături de dorințele comunităților în care firma Supercom operează pentru colectarea deșeurilor, mai ales că ele converg cu ideea pentru care noi am venit aici. Noi am venit aici să facem această colectare selectivă, din poartă în poartă, conform Ordonanței 74. Acțiunea este într-o continuă dinamică și probabil vom trece de la colectarea cu saci din plastici la cea cu containere în culori diferite și containere speciale. Este important să înțelegem cu toții că tot ce se colectează separat, are calitate de materie primă pentru industrii colaterale, ceea ce înseamnă și recuperare a resurselor energetice, așa cum gestionarea eficientă a deșeurilor periculoase înseamnă grijă mai mare pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor”, a declarat dr.ec. Ilie Ionel Ciuclea, managerul general al Supercom SA.

Una din concluziile simpozionului de la Petroșani este aceea că pentru a fi atinse nu doar țintele de colectare selectivă pe care România le-a convenit în programul de aderare la spațiul comun european, ci mai ales pentru a asigura generațiilor următoare un mediu înconjurător neinfestat de deșeuri, este necesară derularea unei campanii intense de informare și conștientizare a oamenilor cu privire la rolul și importanța colectării selective a deșeurilor. Activitate la care atât reprezentanții autorităților publice, ai Universității din Petroșani și ai Supercom SA subscriu fără nici un dubiu. Acest tip de activități au debutat deja în Valea Jiului și pe raza întregului județ, sub coordonarea ADI SGID Hunedoara, iar efectele pozitive obținute demonstrează că acesta este drumul cel mai sigur pentru a convinge oamenii de efectele benefice ale responsabilității individuale și colectare în ceea ce privește managementul deșeurilor.