Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” din Petrila oferă ”A doua șansă” pentru educație

O nouă ediție a Programului educațional ”A doua șansă” este disponibilă pentru cei intreresați în cadrul ofertei educaționale a Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” din orașul Petrila.

Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Petrila, prin structura Școlii gimnaziale nr. 5, vine în sprijinul celor care doresc să își completeze studiile prin programul „A doua şansă – învăţământ secundar inferior” acesta având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei, să fi împlinit vârsta de 14 ani și au absolvit învățământul primar (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe sau, au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

Programul A doua șansă este un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i determine să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie şcolilor în ceea ce priveşte implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor celor implicaţi, prin programe de formare a personalului didactic şi materiale educaţionale pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice.