Consiliul județean Hunedoara / Anunț public

“CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, titular al proiectului “PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA”, anunță publicul interesat că următoarele documente pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, în zilele de luni-vineri între orele 800-1600, precum și pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro:

– Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu privind emiterea avizului de mediu;

– Planul  Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Hunedoara