Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28 iunie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a faptului că, în data de 28.06.2021, ora 13:00  se va desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 28, județul Hunedoara, ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Valerian-Nicolae Forminte, antrenor emerit;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Bădin Ion;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ”Diplome de Excelență” veteranilor de război din județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea sediului Consiliului Județean Hunedoara –

Palat Administrativ al Județului din Municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 28, jud. Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.104/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind declararea uzului și interesului public județean pentru obiectivul de investiții Baza Sportivă Băcia, județul Hunedoara, etapa I, Obiectul I – Teren de Sport;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef secţie boli infecțioase şi şef serviciul județean de medicină legală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui sector de drum judeţean DJ 708E, cuprins între km 27+765 și km 32+300 (DJ708E-Nandru-Ciulpăz-Groș, de la intersecția DC120 cu DJ 708E Nandru, până la intersecția DJ 708E cu DJ 687J-Groș), din categoria drumurilor de interes județean în categoria drumurilor de interes local și aprobarea preluării acestuia din domeniul public al județului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Comunei Peștișu Mic şi administrarea Consiliului Local al Comunei Peștișu Mic;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor;

 1. Întrebări, interpelări.