Absolvenții Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani sunt în fața misiunii lor speciale: salvarea planetei Pământ !

Seria festivităților de absolvire de la Universitatea din Petroșani a continuat joi, 8 iulie 2021, cu cea mai proaspătă generație de ingineri care au încheiat cei 4 ani ai studiilor de licență care le conferă nu doar o importantă carte de vizită pentru cariera pe care o vor urma, ci și misiunea de a fi specialiști pregătiți pentru confruntările mileniului III și salvarea planetei Pământ.

Geologi, mineri, constructori, manageri, specialiști în probleme de mediu sunt tot atâtea calități pe care absolvenții Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani le au odată cu finalizarea primei etape a studiilor universitare la această prestigioasă facultate de tradiție care a constituit însăși rațiunea înființării școlii de învățământ superior din Valea Jiului. Fie și numai din aceste considerente, este admirabilă atitudinea de mândrie afișată cu noblețe de cei 156 de absolvenți ai promoției 2021 care au primit, în cadrul festiv, însemnele care le atestă calitatea de absolvent, așa cum la fel de apreciabile sunt cuvintele frumoase transmise celor prezenți de șefa de promoție, Marcelina Scutari, care a încheiat studiile de licență cu o medie de absolvire de 9,80 aproape de pragul excelenței. ”Sunt rezultate ale activității pe care le-am avut în facultate, dar mai ales sunt rezultate pe care le datorez profesorilor mei și întregului colectiv de cadre didactice de la Facultate de Mine, cărora le mulțumesc din suflet”, a spus Marcelina Scutari.

Pentru cei care poate privesc încă cu o oarecare neîncredere oportunitățile pe care le incumbă specializarea de inginer în domeniul minier, în vremurile în care industria minieră este într-un declin accelerat, decanul Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț arată că această facultate nu înseamnă doar tradiție și excelență, trecut și prezent ci înseamnă mai ales viitor!

”Fac această afirmație gândindu-mă la cea mai acută problemă a contemporaneității și anume gestionarea resurselor Terrei, subiect în care facultatea noastră este puternic ancorată prin toate specializările pe care dumneavoastră, cu cinste, astăzi le absolviți și care, se regăsesc și în oferta educațională curentă. Fac această afirmație cu și mai mare hotărâre privindu-vă astăzi, pe dumneavoastră, absolvenții promoției 2021. Absolvenților Promoției 2021 a Facultății de Mine le adresez cele mai calde felicitări față de această mare realizare în devenirea lor ca specialiști, dar mai ales ca cetățeni responsabili ai Planetei Pământ. Având convingerea că în această perioadă de formare au dobândit toate cunoștințele, abilitățile și calitățile specifice profesiei lor îmi exprim speranța că le vor aplica cât mai curând și la un nivel cât mai înalt de profesionalism, într-o societate în care aceste profesii nu sunt doar nobile, ci și extrem de necesare. Așa cum de fiecare dată am subliniat, rolul dumneavoastră, pentru a fi deplin, nu trebuie să se rezume numai la practicarea profesiei pe care astăzi cu cinste o dobândiți, ci trebuie să meargă dincolo de locul de muncă, mai departe, în familie, vecinătate, comunitate și practic la oricare alt nivel al societății, ca un adevărat vector de opinie în cea mai mare problemă a contemporaneității: gestionarea durabilă a resurselor! Și, pentru că cea mai valoroasă resursă a oricărei națiuni rămâne resursa umană, să nu uitați niciodată să ocrotiți viața dumneavoastră și a semenilor, precum și viața Pământului în ansamblul său. Criza globală de sănătate care ne-a tulburat atât de mult în ultimul timp, parte și ea dintr-un mare semnal de alarmă pe care Terra îl trage către omenire face ca ultimele trei semestre din viața dumneavoastră de student să se fi desfășurat în condiții speciale, în care rolul tehnologiilor moderne și implicit al mineritului așa cum am subliniat mai sus, s-au dovedit vitale. Fiți deci mândri pentru această realizare, continuați să fiți cetățeni responsabili și specialiști desăvârșiți. Cinste dumneavoastră și familiilor care v-au susținut!” a transmis, în discursul său, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine.

Și în opinia rectorului Universității din Petroșani, Facultatea de Mine continuă să aibă un rol esențial în pregătirea de specialiști în inginerie, iar calitatea școlii tehnice superioare din Valea Jiului a fost, este și rămâne una recunoscută pe întregul mapamond. ”Avem o echipă de cadre didactice de excepție, avem o bază materială corespunzătoare și avem o seamă de absolvenți ai acestei facultăți care sunt specialiști în domeniul exploatării resurselor minerale până la cel mai înalt nivel. Sunt convins că și în rândul absolvenților promoției 2021 de la Facultatea de Mine vor regăsi, în timp, astfel de repere profesionale de calibru național sau internațional. Vă felicit pentru că ați avut curajul să alegeți o carieră în acest domeniu, pentru că ați avut încredere în Universitatea din Petroșani și vă invităm să rămâneți în continuare aici, pentru a vă desăvârși pregătirea academică, prin studiile de master și de doctorat, pentru că o carieră de succes se construiește cu o pregătire la cel mai înalt nivel profesional”, a spus prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

În specializările de la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani se pregătesc în prezent, 911 studenți (la studiile de licență și master), 156 dintre aceștia fiind absolvenți în acest an, iar 93 urmează să susțină proiectele de diplomă în sesiunea curentă pentru obținerea titlului de inginer.