Testele din laboratoarele INSEMEX, un garant al securității zăcămintelor miniere

Cu toate că activitățile din mineritul carbonifer românesc și european sunt în restrângere, sau poate tocmai de aceea, desfășurarea activităților specifice de exploatare a resurselor miniere din subteran trebuie să aibă loc în condiții depline de siguranță.

În acest context se înscrie și una dintre activitățile principale desfășurate de echipele de cercetători din cadrul INCD INSEMEX Petroșani. Astfel, în Laboratorul de Securitate Minieră și Ventilație Industrială, o echipă de 10 specialiști analizează cu maximă atenție și responsabilitate fiecare mostră de cărbune din straturile noi de exploatare deschise în perimetrele miniere ale Văii Jiului pentru a se asigura că orice strat de cărbune ce va fi atacat pentru exploatare, nu reprezintă un pericol pentru minerii din front. Cea mai recentă expertiză de acest fel a fost efectuată de curând, pentru cărbunele din abatajul nou deschis la Mina Livezeni.

În cadrul Laboratorului de Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială se efectuează cercetări ştiintifice şi servicii de specialitate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă. De asemenea, în cadrul laboratorului se efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic în domeniile: securitatea resurselor minerale; ventilaţie minieră şi industrială; clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al emanaţiilor de gaze; prevenirea şi combaterea emisiilor şi/sau acumulărilor de gaze;  prevenirea şi combaterea fenomenelor de combustie spontană; expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii ale substanţelor combustibile.

Șeful Laboratorului de Securitate Minieră și Ventilație Industrială din cadrul INCD-INSEMEX, dr.ing. Cristian Tomescu explică faptul că în baza rezultatelor obținute din analiza mostrelor de cărbune sunt definite condițiile în care există riscul ca acesta să se poată auto-aprinde și sunt elaborate normele de protecție a muncii pentru fiecare strat în parte. ”La deschiderea unui abataj într-un strat de cărbune este nevoie de testarea cărbunilor din punct de vedere al riscului de auto-aprindere. Ce presupune aceasta? Este nevoie de testarea cărbunelui, prin eșantioane prelevate din subteran și procesate în laborator, într-un stand de încercare, într-un circulator de căldură, ca să determinăm parametrii de autoaprindere”, a spus Cristian Tomescu.

Acest set de teste clasifică ulterior cărbunele din punct de vedere al riscului de auto-aprindere. „Cunoașterea acestor informații oferă datele de intrare pentru stabilirea programelor de prevenire și combatere a combustiilor spontane, care sunt parte integrantă în documentul de sănătate și securitate în muncă. Performanțele realizate sunt date de creșterea gradului de securitate al zăcămintelor de resurse minerale și creșterea gradului de siguranță a personalului lucrător în minerit și energie”, explică dr.ing. Cristian Tomescu.

Atunci când sunt semnalate riscuri de autoaprindere a cărbunelui într-un nou abataj, în baza expertizei realizate de cercetătorii de la Institutul de Cercetare Dezvoltare din Petroșani, nimeni nu mai poate intra în subteran și este nevoie de inertizarea stratului, lucru pe care îl fac doar salvatorii.

Astfel de analize sunt efectuate în cadrul Laboratorului de Securitate Minieră și Ventilație Industrială de la INSEMEX și în cazul transporturilor de cărbune pe calea ferată sau chiar în altfel de situații, cum a fost, spre exemplu, expertiza solicitată în vederea decalării termenului preconizat inițial pentru închiderea minelor de la Lupeni și Lonea, care au fost amânate după ce experții INSEMEX au arătat că închiderea abatajelor necesită mai mult timp, iar rezultatele acestor cercetări au fost confirmate și de o altă instituție similară, din Polonia.