Rezultatele admiterii la studiile de licență de la Universitatea din Petroșani au fost publicate

Universitatea din Petroșani a publicat rezultatele sesiunii de admitere pentru studiile de licență din cadrul celor trei facultăți componente, din sesiunea iulie 2021. Rezultatele admiterii pot fi consultate pe pagina oficială de Internet a Universității din Petroșani, secțiunea Admitere sau urmând linkul următor: https://www.upet.ro/admitere/2021/rezultate/

Pentru confirmarea locului ocupat, candidații declarați admiși la formele de învățământ finanțate de la buget, respectiv cele cu taxă, trebuie să achite o taxă de 30 de lei. Taxa de înmatriculare trebuie achitată până cel târziu la data de 28 iulie 2021. Dovada achitării taxei se va depune la secretariatul facultății la care studentul a fost admis, urmând ca tot aici să fie depus dosarul cu documentele în original. Dacă ați fost admis la locurile cu taxă, se depun la dosar actele în copie xerox, dar trebuie să prezentați acte în original pentru certificarea cu originalul.

Înmatricularea se face la comisiile de admitere de la sediul Universității din Petroșani.

Pentru locurile rămase disponibile după încheierea primei sesiuni de admitere, va fi organizată o nouă sesiune de admitere, în luna septembrie .