Sesiune de toamnă pentru locurile rămase neocupate la Universitatea din Petroșani

În urma finalizării primei sesiuni de admitere de la cele trei facultăți ale Universității din Petroșani, locurile rămase disponibile, la buget sau cu taxă, atât pentru studiile universitare de licență cât și pentru cele de master, sunt puse la dispoziția celor care doresc să urmeze studiile academice la această universitate într-o nouă sesiune de admitere. Aceasta va avea loc în luna septembrie 2021, după următorul calendar:

 • 6-20 septembrie, (până la ora 15) – înscrierea candidaţilor la studiile de licență. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății dorite, unde se pot înscrie online, beneficiind de suport tehnic, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a normelor impuse în starea de alertă, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, COVID-19 luni – vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.
 • 21 septembrie – afişarea rezultatelor (etapa I)
 • 21-22 septembrie – depunerea contestaţiilor
 • 22 septembrie – analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
 • 21-24 septembrie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
  – depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
  – plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
  – plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
  – restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
 • 25 septembrie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
 • 26 septembrie – parcurgerea de către candidaţii din „Lista de aşteptare” a etapei „confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora

Important de precizat este că pentru studiile de masterat, înscrierile se fac în perioada 6-17 septembrie (până la ora 15).

”În urma finalizării primei sesiuni de admitere de la universitatea noastră, au mai rămas disponibile o serie de locuri, pentru unele discipline și specializări de la cele trei facultăți ale Universității din Petroșani, pentru ocuparea cărora am decis organizarea unei noi sesiuni de admitere în luna septembrie. Punem la dispoziția viitorilor noștri studenți, spre exemplu, 28 de locuri cu finanțare de la buget și alte 48 de locuri cu taxă pentru specializarea Inginerie minieră/Topografie, dar mai sunt locuri disponibile, cu sau fără taxă, la specializări precum Ingineria mediului, Construcții miniere, Ingineria securității în industrie, Calculatoare, Automatică și Informatică, Electromecanică, Energetică, Echipamente pentru procese industriale, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria transporturilor, Management, Contabilitate, Finanțe-Bănci, Economia comerțului și turismului, Administrație publică, Asistență socială și Sociologie. De asemenea, pentru studiile de master, mai avem, disponibile câteva locuri cu finanțare de la buget pentru specializările Ingineria proiectării construcțiilor miniere, Protecția mediului, Controlul și monitorizarea calității mediului, Inginerie și management al proiectelor, însă mai avem locuri disponibile cu taxă pentru toate specializările din oferta educațională de master. Îi invit pe toți cei care nu au luat încă o decizie în ceea ce privește continuarea studiilor la nivel universitar, să studieze oferta noastră academică, oportunitățile pe care le punem la dispoziția viitorilor noștrui studenți și să se înscrie pentru sesiunea de admitere din septembrie”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Oferta academică completă, pentru studiile de licență și master de la Universitatea din Petroșani este disponibilă pe situl oficial al Universității, la secțiunea Admitere sau în imaginile care însoțesc acest articol.

Taxa de înscriere este de 70 de lei, iar taxa de înmatriculare a candidaților declarați admiși este de 30 de lei. De asemenea, Universitatea din Petroșani are cele mai mici taxe de școlarizare, valoarea acestei taxe fiind de 2300 de lei pe an.