Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința extraordinară din 9 februarie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat joi, 09 februarie 2023, ora 11.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Petruș Adrian;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului clădire Secție Pediatrie”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – Magna Curia”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan precum și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Valea Jiului;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Cabinet de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă”.