INCD – INSEMEX Petroșani, instituție etalon pentru cercetarea românească

Este indubitabil faptul că existența în Valea Jiului a unui institut de cercetare-dezvoltare reprezintă un plus de imagine pentru întreaga regiune. Faptul că INCD-INSEMEX Petroșani este și unul unic la nivel național, în ceea ce privește obiectul de activitate, dar și unul care și-a câștigat un binemeritat loc pe piața internațională a instituțiilor de acest tip, este pentru toată comunitatea din Valea Jiului un încă și mai mare motiv de mândrie.

Toate aceste calități, de care întreaga echipă a INCD-INSEMEX Petroșani este perfect conștientă, determină colectivul de specialiști conduși de dr.ing. George Artur Găman să țină ștacheta activității lor profesionale, an de an, lună de lună, zi de zi, la cotele cele mai înalte. De aceea, aproape că a devenit ceva firesc atunci când, urmare a participării la saloanele naționale sau
internaționale de cercetare, specialiștii de la INCD INSEMEX revin acasă cu trofee, medalii și diplome, de cele mai multe ori ”de aur” sau ”de excelență”, confirmând rezultatele echipelor de
cercetători și invențiile acestora în domeniul specific de activitate.

Anul 2023 marchează pentru INSEMEX Petroșani împlinirea vârstei de 74 de ani, evenimentul urmând a fi sărbătorit în cadrul ediției din acest an a simpozionului internațional SESAM, unul dinte cele mai apreciate de acest fel din România, care va fi organizat la Petroșani în luna octombrie.

Până atunci, privind înapoi în istorie, consemnăm faptul că începuturile INCD INSEMEX Petroșani datează din anul 1949, când la Petroșani avea să a ființă “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București. ”Înființarea ei a fost determinată de necesitatea rezolvării
problemelor de tehnica securității în industria minieră din România”, 
spune dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INCD INSEMEX.

Între timp, echipa institutului de cercetare-dezvoltare de la Petroșani, aria de activitate a acestuia și baza tehnico-materială s-au extins continuu. Activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară în prezent în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 mp, iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1.000 mc. INSEMEX mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un  poligon de încercare a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice, situat la circa 5 km de centrul municipiului Petroșani, o hală de încercări pentru instalații și echipamente electromecanice.

Din punct de vedere organizatoric, INCD INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate.

Prin misiunea asumată, INSEMEX dezvoltă activităţi de cercetare fundamentală-aplicativă şi soluții tehnice în domeniile reglementate, de interes public naţional, privind evaluarea şi prevenirea riscurilor în activităţile industriale cu pericol de atmosfere explozive şi toxice sau activităţi care implică explozivi/articole pirotehnice, soluții pentru închiderea şi ecologizarea zonelor afectate de minerit sau activităţi conexe, servicii ştiinţifice şi tehnologice pentru încercarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor şi instalaţiilor, pregătirea şi organizarea activităţii de salvare minieră şi pentru industriile de suprafaţă cu atmosfere explozive/toxice/inflamabile, evaluarea sistemelor de
ventilație, instruirea şi atestarea personalului din industrie cu implicare directă în evitarea
pericolului de explozie, toate acestea având ca menire realizarea unui deziderat contemporan: beneficii în condiţii de securitate pentru oameni – industrie – mediu”,
a  explicat George Artur
Găman, directorul general al INCD – INSEMEX Petroșani.

În prezent, INCD INSEMEX Petroşani, înfiinţat prin HG nr. 1461/18.10.2006 ca persoană juridică română în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, efectuează o serie de activităţi de cercetare, inovare şi analiză în domeniul specific de activitate, care au adus institutului nu doar recunoaşterea la nivel regional sau naţional, ci şi la nivel internaţional.