Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA prin Direcția Dezvoltare Locală, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrări de realizare dispozitive de scurgere a apelor pentru proiectul MODERNIZARE  CULOAR  TRAFIC MUREȘ NORD: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobalna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – DN7 (Ilia)’’, județul Hunedoara

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.