Ședință extraordinară în 19 iulie 2023 la Consiliul județean Hunedoara

Home Anunțuri Ședință extraordinară în 19 iulie 2023 la Consiliul județean Hunedoara
Ședință extraordinară în 19 iulie 2023 la Consiliul județean Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara este convocat miercuri, 19 iulie 2023, ora 15.30, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Dobra Ramona-Andreea;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de interes public județean: „Centru zonal de formare profesională a adulților – Valea Jiului”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „CONSTRUIRE POD DE LEGĂTURĂ CENTURA PETRILA, ORAȘ PETRILA, JUDEȚUL HUNEDOARA“, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1, cod SMIS 122119;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2, cod SMIS 122120.