Ședință extraordinară a Consiliului județean Hunedoara, în 8 decembrie 2023

Home Anunțuri Ședință extraordinară a Consiliului județean Hunedoara, în 8 decembrie 2023
Ședință extraordinară a Consiliului județean Hunedoara, în 8 decembrie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată, astăzi (vineri), 08 decembrie 2023, ora 13.00, în ședință extraordinară desfășurată în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situat în Municipiul Deva, Piața Gării, Nr. 9A”;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A: Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465”;
  3. Proiect de hotărâre privind etapizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional” finanțat în cadrul POR 2014-2020 în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, cod SMIS 123144 și a cheltuielilor legate de etapa a-II-a a proiectului din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICA PALAT ADMINISTRATIV AL JUDETULUI HUNEDOARA CORP B (sediu Biblioteca Județeană Ovid Densusianu)”;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “TransRegio Hunedoara – Sântuhalm – A1”.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:

https://www.cjhunedoara.ro/…/733-sedinta-08-decembrie-2023