Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate prin contractul de lucrări Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani – Lot 1: VJ-CL-11 Reabi-litarea rețelelor de apă și canalizare Uricani, din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”

Home Anunțuri Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate prin contractul de lucrări Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani – Lot 1: VJ-CL-11 Reabi-litarea rețelelor de apă și canalizare Uricani, din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”
Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate prin contractul de lucrări Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani – Lot 1: VJ-CL-11 Reabi-litarea rețelelor de apă și canalizare Uricani, din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”

La data de 15 decembrie 2023, are loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani – Lot 1: VJ-CL-11 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani.

Contractul de lucrări a vizat reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul unității teritorial-administrative Uricani, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Prin contract s-au realizat următoarele investiții:

  • Reabilitare rețele de distribuție apă pe o lungime de aproximativ 7 km;
  • Construirea stației de pompare apa Toplița – Valea de Brazi;
  • Reabilitare sistem de colectare a apelor uzate pe o lungime de aproximativ 6 km;
  • Construirea stației de pompare a apelor uzate Uricani.

Perioada de garanție este de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea la terminarea lucrărilor este de: 13.652.084,64 lei fără TVA.

Finanțarea investițiilor a fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85% finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cod SMIS 108100 presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, lucrările de modernizare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului SA (municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani).

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38  de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.