Comunicat de presă al Complexului Energetic Valea Jiului

Comunicat de presă al Complexului Energetic Valea Jiului

Anul 2024 a început la Complexul Energetic Valea Jiului cu o nouă structură organizatorică, mai flexibilă și adaptată noilor cerințe legislative reprezentate de Legea 296/26.10.2023.

Pe această nouă structură s-a reușit crearea unui context favorabil demarării concursului pentru ocuparea a 43 de posturi rămase vacante ca urmare a ieșirilor din sistem. În primele două zile de
depuneri de dosare s-au înregistrat 89 de cereri (9.01.2024 – ora 13:30), iar înscrierile continuă. Atât procesul de selecție, cât și cel de concurs vor fi extrem de riguroase și se vor desfășura cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Necesitatea efectuării de angajări este una reală, de necontestat și a reprezentat un subiect mereu prezent în preocupările Societății. Ceea ce se întâmplă astăzi la Complexul Energetic Valea Jiului se dorește a fi un început care să reușească să restabilească resursa umană atât de necesară desfășurării optime a activității.

De la preluarea mandatului de Director general de către dl Durbaca Eusebiu (7 noiembrie 2023), s-a reușit ca de la cele 4 sucursale miniere să se asigure stocul de cărbune necesar pornirii Termocentralei Paroșeni și asigurarea funcționării sale pentru o perioadă totală de 11 zile, realizându-se o producție de energie electrică de 17.036 MWh, din care 12.071 MWh au fost tranzacționați pe Bursa OPCOM, obținându-se venituri în valoare de 7,15 milioane lei.

Menținerea unui ritm adecvat al lucrărilor miniere subterane presupune respectarea planurilor de achiziție de materii prime, materiale și echipamente, direcție în care, de asemenea, s-au făcut pași importanți și există demarate procedurile de achiziție pentru cele necesare bunei desfășurări a activității miniere și energetice.

Toate eforturile conducerii CEVJ se îndreaptă înspre normalizarea întregii activități și, totodată, respectarea obligațiilor față de salariați, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de
Muncă.