Consiliul județean Hunedoara / Anunț de participare

Consiliul județean Hunedoara / Anunț de participare

Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld. 1 Decembrie 1918,  nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254/211.350, fax. 0254/230.030, e-mail: culte@cjhunedoara.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2024.

Autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 28/13.02.2024.

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2024, conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Hunedoara nr.36/2024 și nr.40/2024 sunt:

Regulamentul și documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 85/2021 se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara – Compartiment Relații Externe, Comunicare interinstituțională, Culte, Sport și pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.

Aplicanţii vor depune proiectele pentru obținerea finanţării nerambursabile la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, camera nr. 2 (două exemplare – original și copie, în plic închis pe care se va menționa solicitantul, denumirea proiectului și codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon) începând cu  data de 15.02.2024.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005 și a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 85/2021.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 15.03.2024 ora 16.00.