Noi proiecte de dezvoltare a infrastructurii din zonele turistice ale Văii Jiului aprobate de Consiliul județean Hunedoara

Noi proiecte de dezvoltare a infrastructurii din zonele turistice ale Văii Jiului aprobate de Consiliul județean Hunedoara

Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare de la finalul lunii martie 2024, o serie de acorduri de asociere cu mai multe municipalități din județul Hunedoara,  care constituie etapa preliminară în realizarea unor noi proiecte privind modernizarea infrastructurii rutiere, a infrastructurii de alimentare cu apă, precum și crearea unei infrastructuri verzi.

Spre exemplu, Consiliul Județean Hunedoara preia de la Primăria orașului Petrila, prin protocol, dreptul de administrare temporară asupra drumului Taia – Aușel, în lungime de 15,7 km, în vederea unei mai bune valorificări a potențialului turistic din zonă. Drumul auto forestier Taia – Aușel asigură accesul spre Munții Șureanu, iar modernizarea sa de către Consiliul Județean Hunedoara are ca scop dezvoltarea turismului și a domeniului schiabil către județul Alba, acesta fiind un mai vechi deziderat al autorităților locale din orașul Petrila.

Administratorul public al județului Hunedoara, Costel Avram consideră că acest demers este un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii și a turismului în Petrila. ”Primăria Orașului Petrila a propus Consiliului Județean Hunedoara preluarea în administrare temporară a sectorului de drum Taia-Aușelu, cu scopul realizării lucrărilor de reabilitare și modernizare necesare. Acest drum este vital pentru accesul către zona Munții Șurianu, un loc deosebit cu un potențial turistic extraordinar pentru dezvoltarea domeniului schiabil și practicarea sporturilor de iarnă. Propunerea vine în urma unui studiu detaliat privind potențialul turistic al zonei noastre, în care au fost identificate și stabilite principalele direcții de dezvoltare ale orașului Petrila. Modernizarea acestui drum reprezintă un pas important în realizarea obiectivelor noastre de a oferi oportunități turistice și de recreere de calitate pentru locuitorii noștri și pentru turiști. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat acest transfer al dreptului de administrare și ne angajăm să predăm un drum modernizat. Mulțumesc consilierilor județeni pentru votul lor! Având un drum care oferă accesul facil turiștilor, orașul Petrila va putea să acceseze fonduri prin Programul Regional Vest 2021-2027, pentru dezvoltarea zonei”, a declarat Costel Avram.

În cadrul aceleiași ședințe a forului administrației județene a fost aprobat și acordul de parteneriat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Orașul Petrila, prin Consiliul Local Petrila, în vederea realizării proiectului de interes public „Creșterea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului Exploatarea Minieră Petrila”. Proiectul va fi depus în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. Lider de parteneriat va fi Orașul Petrila, iar Consiliul Județean Hunedoara va avea statutul de Partener în cadrul proiectului.

Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara spune că și în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare ale ansamblului istoric Mina Petrila, Consiliul județean Hunedoara are deja realizate o serie de documentații prin care se vor atrage fonduri semnificative pentru punerea în valoare a acestui sit. ”Dincolo de protocolul pe care l-am semnat acum cu Primăria Petrila, pentru punerea în valoare a obiectivului ”Ansamblul istoric Mina Petrila”, CJH are elaborate studiile necesare pentru nu mai puțin de 18 proiecte care au fost înaintate către organismele de finanțare din fonduri europene, proiecte care vor aduce zeci de milioane de euro pentru investițiile ce se vor realiza aici și care vor transforma acest loc într-o destinație turistică de top la nivel național”, a declarat Costel Avram.

CJH a aprobat, de asemenea, acordul de asociere cu municipiul Lupeni, în vederea modernizării de către Consiliul Județean Hunedoara a două tronsoane aferente DN 66A, situate în intravilanul acestei localități, pe o distanță care însumează circa 2 km. Tronsoanele de modernizat sunt în afara proiectului Green Line, dar necesită reabilitare și modernizare pentru siguranță sporită a participanților la trafic, iar Primăria Lupeni nu dispune de fondurile necesare.

Consilierii județeni au mai aprobat și acordul de asociere cu Municipiul Vulcan, în vederea realizării proiectului de alimentare cu apă și canalizare în zona turistică Pasul Vîlcan, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM), precum și asigurarea și susținerea din surse proprii a cheltuielilor care nu sunt acoperite de finanțarea acordată de AFM, la care se adaugă și cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului.

Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara a mai precizat că aprobarea acestor proiecte de hotărâre inițiate de președintele CJH, Laurențiu Nistor confirmă, o dată în plus, atenția pe care administrația județeană o acordă dezvoltării Văii Jiului și valorificării potențialului de dezvoltare turistică al acestei regiuni importante din componența județului Hunedoara.