Ședință extraordinară a CJH miercuri, 3 iulie 2024

Ședință extraordinară a CJH miercuri, 3 iulie 2024

Consiliul Județean Hunedoara este convocat astăzi, 03 iulie 2024, ora 13.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC APA PROD SA Deva la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;
  4. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:

http://www.cjhunedoara.ro/…/782-sedinta-03-iulie-2024