Cum puteți solicita formularul de sănătate E106/S1 și care este rolul acestuia ?

Home Stiri la zi Cum puteți solicita formularul de sănătate E106/S1 și care este rolul acestuia ?

Formularul european E 106/S1, „Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care au reședința într-un alt stat decât statul competent”, se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE) să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă.

Formularul E 106/S1 se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora.

Pentru a beneficia de servicii medicale în România, persoanele care lucrează în alt stat membru UE/SEE, trebuie să depună, la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, două exemplare ale formularului european E106/S1, eliberat de casa de asigurări de sănătate din statul respectiv, și o copie după actul de identitate. C.A.S. Hunedoara acordă persoanelor înscrise în baza formularului E106/S1 prestațiile în natură la fel ca propriilor săi aisgurați, potrivit legislației de asigurări sociale de sănătate din România.

Totodată, formularul E106/S1 poate fi solicitat de lucrători sau studenți Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în baza următoarelor documente:

  1. a) copie de pe cartea/buletinul de identitate;
    b) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul competent – traducere traducător autorizat;
  2. c) copie legalizată de pe contractul de muncă sau copie legalizată de pe documentul de detaşare;
  3. d) dovada că urmează o formă de învăţământ în România, sau documentul din care să rezulte că a obținut o bursă în străinătate, în cazul studentului;
    e) formularul E 101/A1 şi/sau formularul E 102/A2, în cazul lucrătorului detaşat;
  4. f) dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă.

Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere autorizată.

Mai multe informații cu privire la eliberarea formularului european E 112 puteți obține la numărul  de telefon 0254-219.280, tasta 4, sau de pe site-ul CAS Hunedoara: http://www.cnas.ro/cjashd//media/files/Formular_E106.pdf