PRMĂRIA VULCAN / Trei posturi disponibile în aparatul de lucru al primarului

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 07 – 12 decembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Coordonare activităţi asociaţii de propietari – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 1 an.
  1. Casier – Serviciul Impozite şi taxe – 2 posturi

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă: 07 decembrie 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul: 12 decembrie 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 13.11.2017, orele 1530.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.