20,7 milioane de lei investiți de E-Distribuție Banat în modernizarea rețelelor de energie

E-Distribuție Banat a pus în funcțiune în acest an proiecte de investiții în valoare de aproximativ 20,7milioane de lei, care au vizat modernizarea reţelelor și echipamentelorde înaltă tensiune din zona în care activează, cu scopul îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie pentru peste 46,000 de consumatori.

Astfel, în 2017, compania de distribuţie a desfăşurat lucrări de modernizare a două linii electrice aeriene şi a unei staţii de transformare de 110/20kV, precum şi lucrări de înlocuire a aparatajului de înaltă tensiune din cadrul a trei staţii de transformare,pentru a îmbunătăţi fiabilitatea reţeleişi calitatea serviciului de distribuţie.

Ca parte a acestui program local de investiţii, E-Distribuţie Banat a investit circa 7,5 milioane de lei în  lucrările de modernizare a staţiei de transformare 110/20 kV Teba. Modernizarea a constat în înlocuirea aparatajului primar de 110 kV şi a echipamentelor de circuite secundare aferente, cu aparatură de ultimă generaţie, asigurând astfel performanţe tehnice superioare şi optimizând activitatea de mentenanţă.

De asemenea, compania a efectuatlucrări de retehnologizare a liniilor electrice aeriene de 110 kV Hasdat –Haţegşi Jimbolia- Cărpiniş. Investiţiile au vizat creşterea siguranţei în alimentare pentru36,100 de consumatori din cele două zone. Aceste linii au o importanţăstrategică pentru sistemul energetic national, asigurând evacuarea puterii din centralele hidroelectrice din zona Haţeg, dar şi legătura transfrontalieră cu Serbia. Traseul liniilorse afla pe un teren greu accesibil în condiţii de vreme nefavorabilă, îngreunând intervenţia echipelor pe teren.

Pentru evitarea accidentelor şi pentru reconectarea cât mai rapidă a consumatorilor în caz de avarie, compania de distribuţie a investit aproximativ 7,1 milioane de leiîn lucrări ce au vizatînlocuirea izolaţiei, clemelor şi armăturilor, a conductorilor, precum şi montarea prizelor de pământ în zona cu circulaţie frecventă. Lucrările au presupus, de asemenea vopsirea stâlpilor, montarea de plăcuţe cu inscripţionare sau de avertizare, înlocuirea contragreutăţilor şi a elementelor lipsă din stâlpi, precum şi a elementelor contorsionate.

E-Distribuție Banat a mai finalizatanul acesta şio serie de lucrări de îmbunătăţire a nivelului de tensiune,de reducerea frecvenţei şi a duratelor întreruperilor în alimentarea cu energie electricăsi pentru asigurarea necesarului de putere pentru peste 10.000 de consumatori. În acest sens, au fost înlocuitetransformatoarele de înaltă tensiune în staţiile Decebal şi Freidorf, investiţia ajungând la o valoare de aproximativ 6 milioane de lei.

Din perspectivă operaţională, lucrările contribuie la creşterea eficienţei energeticeși la reducerea consumului propriu tehnologic la nivelul staţiilor. Mai mult decât atât, modernizarea celor douăstaţii de transformare minimizează impactul negativ asupra mediului, şi în acelasi timp, contribuie semnificativ la îmbunătăţirea măsurilor de securitate şi protecţie în instalaţii.

Lucrările menţionate sunt parte a unui program mai amplu de investiții realizat de companiile de distribuție ale Enel în România, care vizează asigurarea unui serviciu adecvat pentru consumatorii finali, posibilitatea de control la distanță și îmbunătățirea calității și securității rețelei, respectând în același timp standardele companiei în ceea ce priveşte mediul.