Ultima ședință de Consiliul local din anul 2017, la Vulcan

Consiliul local al municipiului Vulcan ese convocat miercuri, 20 decembrie în ultima ședință de licru din anul 2017. Pe ordinea de zi a dezbaterilor figurează un număr de 7 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

  1. Informare privind activitatea de mobilizare a economiei și pregătire a teritoriului pentru apărare în anul 2017
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse precum și a cuantumului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică a municipiului Vulcan ocupate de garaje construite înainte de anul 1989
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 90/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014-2020
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare străzi și alei pietonale în zona străzii Aleea Muncii”