”Bahtalo”, proiectul care a adus Lupeniului 270 de miliarde de lei vechi

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță a semnat astăzi, 23 ianuarie 2018, la Timișoara, contractul de finanțare pentru pentru intitulat ,,BAHTALO”, poiect care aduce comunității locale din municipiul LUpeni nu mai puțin de 270 miliarde lei vechi, din fonduri europene nerambursabile, prin intermediul unei finanțări din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).
Programul are ca scop reducerea numărului de persoane sărace din comunități marginalizate, în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. ”Proiectul  ”BAHTALO . Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, pe care l-am semnat astăzi la sediul Autorității de Management pentru programul POCU de la Timișoara, aduce nu doar 270 de miliarde de lei comunității noastre locale, ci și posibilitatea implementării unor proiecte care au ca obiect eradicarea sărăciei din municipiul Lupeni, în mod special în rândul comunităților de romi. Acest proiect se adresează unui număr de 960 de persoane din municipiul Lupeni, din care 381 de etnie romă, persoane identificate a fi cu un grad ridicat de sărăcie. El se va derula pe parcursul a 36 de luni, respectiv până în anul 2020. Proiectul va fi implementat de Primăria Municipiului Lupeni în colaborare cu alți patru parteneri iar prin astfel de programe avem în vedere reducerea gradului de sărăcie al cetățenilor municipiului Lupeni, educarea și reintegrarea socială în comunitate a acestora”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.
Potrivit edilului, persoanele vizate vor beneficia de măsuri de protecție socială de ,educație și de formare profesională, dar și de măsuri de ocupare a unui loc de muncă, de condiții decente de cazare în locuințe, de acces la sănătate, asistență juridică și antreprenorială. Toate aceste măsuri au ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în comunitate.
De asemenea, primarul Lucian Resmeriță explică faptul că, tot din aceste resurse financiare, urmează să fie executate lucrări de renovare ale fostei clădiri a Stomatologiei, unde vor fi asigurate servicii medicale pentru cetățeni.Tototda, fondurile disponibile vor fi utilizate și pentru reabilitarea unui număr de 39 de locuințe, dar și pentru a crea 220 de locuri de muncă. Alte 460 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională și vor fi finanțate 10 afaceri nou înființate.