Activitatea Apa Serv în municipiul Vulcan, din 2017, a fost prezentată membrilor Consiliului local

Directorul general al companiei de apă din Valea Jului, Costel Avram a fost prezent astăzi în ședința Consiliului local de la Vulcan, unde a prezentat activitatea operatorului regional de apă și canalizare Apa Serv Valea Jiului în fața acționarilor acesteia din municipiul Vulcan.

”Am continuat astăzi acțiunea prin care dorim să-i informăm pe acționarii noștri asupra activităților derulate de Apa Serv Valea Jiului în anul 2017 și asupra lucrurilor pe care ni le-am propus anul acesta. În acest sens, am fost prezent astăzi în plenul Consiliului local de la Vulcan, o localitate în care ne-am bucurat permanent de susținerea și sprijinul administrației locale. Pentru acest lucru le-am mulțumit public doamnelor și domnilor consilieri, dar și primarului Gheorghe Ile, cel care îndeplinește și funcția de președinte al ADI Apa Valea Jiului. Le-am spus acționarilor noștri că în continuare vom putea face multe lucruri bune, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al comunităților locale pe care le slujim, împreună”, a declata Costel Avram.

La rândul său, primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, apreciază faptul că cei aflați acum la conducerea ApaServ S.A. au decis sp fie prezenți la ședința ordinară a Consiliului Local pentru diseminarea Raportului de activitate pe 2017, către unul dintre acționarii principali ai APASERV S.A care este U.A.T. Vulcan. ”Apreciem faptul că, dincolo de rezultatele notabile pe care le-a înregistrat în ultimii ani Apa Serv, conducerea societății vine în fața acționarilor săi pentru a prezenta bilanțul activității. Este încă o dovadă a faptului că, atunci când omul potrivit e la locul potrivit, lucrurile merg întotdeauna așa cum trebuie”, a precizat primarul Gheorghe Ile.

În municipiul Vulcan exploatarea reţelelor de apă/canal, a captărilor Herţa şi Morişoara, a staţiei de Clorinare Morişoara şi a rezervorului Brazi precum şi activitatea comercială este asigurată de un număr de 31 salariaţi cu sprijinul structurilor suport de la nivel central şi sub directa coordonare a sediului societăţii pentru toată Valea Jiului.

Sursa principală de alimentare cu apă potabilă a municipiului Vulcan este staţia de tratare a apei Valea de Peşti, suplimentarea debitului de apă necesar alimentării tuturor zonelor din oraş făcându-se din sursele Herţa şi Morişoara.

Costel Avram a arătat, în ședința de Consiliu local de la Vulcan că, în cursul anului 2017 nu s-au înregistrat restricţionări ale furnizării apei din sursele Herţa şi Morişoara sau opriri ale staţiei de tratare apă Valea de Peşti. La staţia Valea de Peşti a fost necesară folosirea reactivilor timp de 4 ore de funcţionare, astfel că alimentarea cu apă a utilizatorilor din localităţile Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa şi partea de sud a municipiului Petroşani s-a desfăşurat în bune condiţii. Acesta a mai precizat că asigurarea alimentării cu apă a municipiului Vulcan se face prin 20 km conducte aducţiune, 61 km reţele de distribuţie şi 14 km conducte de branşament. Pentru întreţinerea şi repararea acestora s-au executat un număr de 101 lucrări totalizând o valoare de 207 mii lei.

În altă ordine de idei, Costel Avram a a arătat că, potrivit cifrelor statistice de la Serviciul Comercial al ASVJ, în municipiul Vulcan, în decursul anului 2017 Apa Serv Valea Jiului, a furnizat serviciile de apă potabilă, prin facturarea unui număr mediu de 8.426 abonaţi, respectiv unui număr de 17.520 persoane. Cantitatea de apă facturată a fost de 634.879 mc apă potabilă şi 621.754 mc apă uzată evacuată şi apă meteorică. Ca urmare a atragerii de noi clienţi sau prin reactualizare datorită schimbării proprietarilor au fost încheiate  un număr de 325 de contracte pentru persoane fizice si un număr de 23 contracte pentru persoane juridice.

Valoarea creanţelor  pe care APA SERV VALEA JIULUI le are de recuperat din municipiul Vulcan la data de 31 decembrie 2017 este de 3.433.489 lei, după următoarea structură:

 • agenți economici: 28.048 lei (0,82%);
 • populație: 1.113.753 lei (32,44%);
 • asociații de proprietari: 2.291.687 lei (66,74 %);

Pentru recuperarea debitelor restante, Apa Serv a adoptat următoarele măsuri:

 • 569 somaţii pentru debite restante
 • 30 de angajamente de plata pentru eşalonarea debitelor cu o valoare totală de 39.850 lei
 • Au fost calculate 22 de prejudicii pentru abonații care au fost depistați branșați ilegal la rețeaua de apă potabilă
 • 611 abonaţi pe ordinele de debranşare în sumă totala de 807,73 lei.
 • 252,05 lei sumă recuperată din ordinele de debranşare emise
 • 62 abonaţi debranşaţi
 • 100 convocatoare pentru conciliere
 • 103 dosare înaintate Serviciului Juridic pentru acționarea în judecată
 • 44 cereri de executare silită în urma sentinţelor judecătoreşti
 • 21 plângeri penale pentru branşare ilegală

În ceea ce priveşte investiţiile finanţate în etapa de programare 2014-2020 pentru Municipiul Vulcan sunt prevăzute următoarele investiţii cu o valoare totală de 31.542.431 lei:

 • Reabilitare reţele apă – 16,0 km;
 • Reabilitare canalizare – 7,2 km;
 • Reabilitare aductiune pe o lungime de aproximativ 10,8 km.

Investiţii şi reparaţii finanţate din fonduri proprii:

Valoare =  398.060 lei – din care:

 • Lucrări de Investitii: 060lei

Rețea apă str.Plesnitoare / Rețea de distribuție apă tr.157-158-159 – Vulcan 500m

 • Lucrări de reparații: 389.000 lei

”Apa Serv se angajează în viitor să aplice termenii și condițiile delegării gestiunii serviciilor în Valea Jiului respectând echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor  de apă/canal și principiile de bază ale continuității, a adaptabilității și egalității de tratament al Utilizatorilor acestor servicii în Valea Jiului”, a mai precizat Cpstel Avram, directorul ASVJ.