Campanie de promovare a ofertei de școlarizare a Universității de Vest Timișoara, la Lupeni

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Interlog COM S.R.L. organizează evenimente de informare – Campanii de promovare și conștientizareîn vederea promovării antreprenoriatului ca opțiune în carieră în rândulpersoanelor fizice interesate săînființeze o afacere nonagricolăîn mediul urban, în cadrul proiectului Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up, după cum urmează:

  • 3 mai 2018, localitatea Lupeni, Primăria Municipiului Lupeni, Revoluţiei,nr. 2, Sala de Conferinţe, începând cu ora 16,30 .

Proiectul își propune să dezvolte competențe antreprenoriale în rândul a 330 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană din Regiunea Vest, să sprijine înființarea și dezvoltarea a 52 de intreprinderi cu profil nonagricol (în special în domeniul IT) în zona urbană a Regiunii Vestși să creeze minim 104 locuri de muncă durabile.

Activitățile proiectului se vor derula în Regiunea Vest – județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hundeoara, pe o perioadă de 36 luni, în perioada 11 Ianuarie 2018 –10 Ianuarie 2021.

În cadrul campaniilor de promovare și conștientizare se urmărește promovarea antreprenoriatului ca opțiune în carieră în rândul persoanelor fizice interesate să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, prezentareacondițiilor de eligibilitate pentru înscriere în cadrul proiectului, detalierea etapelor de derulare a activităților proiectului, precum și prezentarea beneficiilor oferite de acest proiect.