Totul despre contractele de servicii medicale ale CAS Hunedoara

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a finalizat procesul de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale – aprilie 2018.

Pentru anul 2018, CAS Hunedoara a încheiat un număr de 471 de contracte de furnizare de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale, după cum urmează:

Asistență medicală primară – 221

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-cabinete-mf.html

 Asistență medicala spitalicească – 15

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-6.html

 Asistență medicală de recuperare-reabilitare a sănătății în unități sanitare cu paturi (sanatorii) – 2

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-10.html

 Asistență medicală de recuperare-reabilitare a sănătății în ambulatoriu – 10

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-3.html

 Ambulatoriul de specialitate clinic – 28

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract.html

 Anatomie patologică – 4

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-2.html

 Ecografii contractate prin act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice – 6

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-2.html

 Laboratoare analize medicale – 15

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-2.html

 Radiologie și imagistică medicală – 14

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-2.html

 Programe Naționale de Sănătate Curative – Programul Național de Diabet Zaharat

  • Medicamente – 1 – Spital General CF Simeria
  • Dozarea hemoglobinei glicozilate – 1 – Spital General CF Simeria

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-cu-programele-ata-ate.html

 Asistență medicală de medicină dentară – 24

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-8.html

Medicamente și materiale sanitare – 60

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-farmacii-in-contract.html

  Dispozitive medicale – 67

http://www.cnas.ro/cjashd/category/dispozitive-medicale.html

 Îngrijiri medicale la domiciliu – 2 – Deva și Petroșani

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-4.html

 Asistență medicală de specialitate pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat – 1 furnizor – DEVA

http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-furnizori-in-contract-9.html