”Green Line Valea Jiului”, ultimele decizii înaintea depunerii proiectului spre finanțare

Primarul municipiului Vulcan a convocat pentru astăzi membrii legislativului în scopul aprobării unui set de proiecte de hotărâri dedicate finalizării etapei de documentație a proiectului de transport public cu autobuze electrice GREEN LINE- VALEA JIULUI.

Toate proiectele au fost inițiate de edilul șef al municipiului Vulcan, domnul Gheorghe Ile, după cum urmează:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentului Politica de Parcare – Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” .

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” , şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.

Proiectul ”Green Line Valea Jiului” urmează să treacă, la finele acestei luni, într-o nouă etapă, odată cu depunerea documentațiilor către ADR Vest, în vederea obținerii finanțării din fonduri europene.