Apa Serv Valea Jiului anunţă ședinta de început pentru contractul de servicii pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuţie Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”

Home Anunțuri Apa Serv Valea Jiului anunţă ședinta de început pentru contractul de servicii pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuţie Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”
Apa Serv Valea Jiului anunţă ședinta de început pentru contractul de servicii pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuţie Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”

În data de 21.06.2018, a fost emis ordinul de începere al contractului de servicii„VJ-CS-01 – Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuţie „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, cod SMIS2014+ 108100, al cărui beneficiar este SC Apa Serv Valea Jiului SA În data de 04.07.2018 are loc ședinta de început a contractului.

Contractul este semnat cu asocierea SC EPMC Consulting SRL (lider de asociere), TPF Inginerie SRL și ENGESOFT Engenharia e Consultoria Ltda, în calitate de consultant. Valoarea contractului este de 10.503.726,68 de lei fără TVA, cu finanţare nerambursabilă de la Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, cofinanțat din bugetul de stat şi bugetele locale. Contractul a demarat în data de 21.06.2018 şi se va derula pe o perioadă de 76 luni, respectiv până la data de 21.10.2024.

Contractul cuprinde trei componente, dupa cum urmează: asistență tehnică pentru managementul proiectului, asigurarea publicității adecvate măsurii și informarea corectă a populației privind lucrările de construire propuse în proiect și activitatea de supervizare a execuției lucărilor de construcții. În cadrul componentei de asistență tehnică pentru managementul proiectului, consultantul desemnat este responsabil pentru realizarea următoarelor activități: actualizarea strategiei pierderilor de apă din rețelele cu apă, actualizarea strategiei de reducere a infiltrațiilor/exfilțratiilor în/din rețelele de canalizare, actualizarea Master Plan-ului, optimizarea activității personalului Operatorului, actualizarea fișelor de post și a manualului de proceduri UIP, actualizarea strategiei de management a deșeurilor și actualizarea studiului de fezabilitate.

Componenta de publicitate va asigura atât publicitatea Proiectului, precum şi informarea corectă a populației cu privire la impactul acestuia.

Componenta de Supervizare a lucrărilor va asigura derularea contractelor de execuție in termenii contractuali precum si verificarea calității lucrărilor executate.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, urmând ca lucrările de modernizare să fie derulate pe aria a șase localități din zona de operare (municipiile Petroșani Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani). Contractul de finanţare a fost semnat în mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă prin Fondul de Coeziune este de 275.186.442,38 de lei.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Date de contact:

Telefon: 0746 207 770, Fax: 0254 546 672

E-mail: apaserv@asvj.ro, piu.asvj@gmail.com, Web: www.asvj.ro