Un nou cont unic pentru plata obligațiilor la Bugetul General Consolidat începând cu luna iulie

Home Economie Un nou cont unic pentru plata obligațiilor la Bugetul General Consolidat începând cu luna iulie
Un nou cont unic pentru plata obligațiilor la Bugetul General Consolidat începând cu luna iulie

Direcția generală a Finanțelor Publice din Regiunea Vest informează că începând cu data de 01.07.2018, obligațiile fiscale datorate de contribuabili se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.

Codurile IBAN aferente contului unic de disponibil 55.03. deschise la trezoreriile operative din Județul Hunedoara sunt următoarele:

Nr. crt. Trezoreria operativă Cod Cont
1. Trezoreria operativă a Municipiului Deva RO32TREZ3665503XXXXXXXXX
2. Trezoreria operativă a Municipiului Hunedoara RO36TREZ3675503XXXXXXXXX
3. Trezoreria operativă a Municipiului Petroșani RO40TREZ3685503XXXXXXXXX
4. Trezoreria operativă a Municipiului Brad RO44TREZ3695503XXXXXXXXX
5. Trezoreria operativă a Municipiului Orăștie RO48TREZ3705503XXXXXXXXX
6. Trezoreria operativă a Orașului Hațeg RO52TREZ3715503XXXXXXXXX

Aplicația informatică privind întocmirea ordinelor de plată și a foilor de vărsământ, versiunea 1.3.3/02.07.2018 se poate descărca de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv www.anaf.ro-asistenta contribuabili-programe utile, Ordin de plată/Foi de vărsământ (OPFV 2018).

”Subliniem că OPANAF nr. 531/2016 a fost abrogat și, în consecința, conturile unice 20.47.01.00. „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” și 55.02. „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire” nu se mai utilizează”, precizează Florian Șerban, șeful Administrației fiscale regionale Timișoara.