Burse pentru elevii de la învățământul special din județul Hunedoara

Elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special din județul Hunedoara, vor beneficia în semestrul I de studiu al anului școlar 2018/2019, de burse de ajutor social, respectiv burse medicale din partea Consilului județean Hunedoara, potrivt unui proiect aprobat de forul legislativ județean, proiect inițiat de președintele CJH Mircea Flaviu Bobora.

Cuantumul acestr burse a fost stabilit la suma de 200 lei/elev/lună, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

Consiliul județean Hunedoara dispus repartizarea fondurilor pentru aceste categorii de burse, următoarelor instituții de învățământ:

  • Centrul de Pedagoge Curativă Simeria – 98 de burse;
  • Centrul de Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara – 53 de burse;
  • Școala Gimnazială ”I. G. Duca” Petroșani – 21 de burse.