Primăria Lupeni a lansat în dezbatere publică Bugetul local pentru anul 2019

Home Administrație Primăria Lupeni a lansat în dezbatere publică Bugetul local pentru anul 2019
Primăria Lupeni a lansat în dezbatere publică Bugetul local pentru anul 2019

Așa cum cer prevederile art. 39 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Primăria Municipiului Lupeni, a lansat la începutul lunii aprilie, în dezbatere publică Proiectul de hotărâre nr. 44/2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019.

Toți cei interesați pot consulta documentele aferente acestui proiect, atât la avizierul Primăriei Municipiului Lupeni cât și on-line, pe site-ul instituției. Mai mult, documentele pot fi obținute și în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei din Lupeni. Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, spune că odată cu consultarea propunerii de Buget local prezentată de administrația publică locală, locuitorii municipiului Lupeni pot depune, la rândul lor, observații, propuneri, sugestii sau recomandări pe marginea proiectului de hotărâre. Acest lucru se poate face în scris, fie prin depunerea unei adrese la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, fie în format electronic, prin e-mail transmis la adresa: lupeni@upcmail.ro. De asemenea, propunerile pot fi transmise prin fax la numărul 0254/560515.

Termenul limită până la care pot fi depuse observații, recomandări, propuneri pe marginea Bugetului local este stabilit până la data de 12.04.2019, urmând ca în data de 17 aprilie 2019, de la ora 13,00 să aibă loc și dezbaterea publică a proiectului de Buget local, evenimentul fiind găzduit la sala de ședințe din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni. În fine, ultimul cuvânt asupra structurii noului Buget local al Administrației Publice Locale din municipiul Lupeni îl vor avea consilierii locali, care se vor întruni în a doua jumătate a lunii aprilie pentru a analiza, dezbate și vota forma finală a Bugetului local al municipiului Lupeni pentru anul 2019.

Conducerea Administrației Locale propune pentru anul 2019 un buget cu venituri totale estimate la 27.353.000 lei și cheltuieli estimate la 29.852.240 lei. Principalele venituri constituite la Bugetul local al municipiului Lupeni provin din cotele defalcate din TVA repartizate pentru finanțarea cheltuielilor administrațiilor locale, în baza noii formule de calcul adoptate de Guvern și din cotele defalcate din impozitul pe venit. Astfel, din cotele de TVA cuvenite, Primăria Lupeni primește 11.166.000 lei, iar din cotele din impozitul pe venit, alte 7.386.000 lei. Consiliul județean Hunedoara vine, de asemenea, în sprijinul comunității locale din Lupeni, cu o alocație suplimentară de 1.100.000 lei pentru echilibrarea bugetului local. Astfel, cum se poate constata, mai bine de jumătate din veniturile Bugetului local al municipiului Lupeni provin din aceste resurse cuvenite din impozitele pe venit și TVA. În plus, Primăria Lupeni estimează că va încasa impozite directe pentru clădiri (1.500.000 lei), terenuri (700.000 lei), mijloace de transport (838.000 lei), concesiuni și închirieri (1.138.000 lei), prestări servicii (487.000 lei), taxe speciale (1.775.000 lei) ș.a.m.d.

În ceea ce privește cheltuielile bugetare, în proiectul lansat în dezbatere publică de autoritățile locale, se arată că principalele cheltuieli bugetare sunt cele care vizează funcționarea aparatului administrativ, asistența socială, cele pentru învățământ, sănătate și ordine publică, dar și cele pentru investiții, protecția mediului, cultură, religie și sport. Pe principalele capitole bugetare, cheltuielile administrației publice locale din municipiul Lupeni în anul 2019 sunt structurate astfel:

  • Cheltuieli pentru autorități publice: 4.700.000 lei;
  • Cheltuieli pentru ordine publică și siguranță națională: 1.228.000 lei;
  • Cheltuieli pentru învățământ (burse sociale și de merit): 40.000 lei;
  • Cheltuieli pentru sănătate: 524.500 lei;
  • Cheltuieli pentru asistența socială: 7.815.600 lei;
  • Cheltuieli pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică: 3.629.200 lei;
  • Cheltuieli pentru protecția mediului: 5.064.000 lei;
  • Cheltuieli pentru transporturi: 2.998.940 lei;
  • Cheltuieli pentru cultură, religie și sport: 1.695.000 lei

Chiar dacă Bugetul anului 2019 este mai mare decât bugetul inițial al anului precedent, și în acest an el este structurat pe un deficit generat, în principal, de sumele mari aferente cheltuielilor de asistență socială.

În ceea ce privește investițiile publice, primarul municipiului Lupeni apreciază că, deși au fost cuprinse unele sume de bani și pentru realizarea unor investiții publice cu fonduri de la bugetul local, administrația locală mizează în continuare pe atragerea de resurse financiare pentru investiții, din fonduri de la Bugetul de Stat și de la Bugetul Consiliului județean, dar mai ales pe atragerea de finanțări din fondurile europene disponibile. ”Avem foarte multe proiecte, unele aflate deja în derulare, altele pentru care am depus documentele necesare și le vom începe și desigur avem în pregătire și alte proiecte de investiții pentru care sperăm să obținem finanțarea necesară. Cert este că, în acest moment, municipiul Lupeni nu are un buget foarte mare, pentru că problemele economice și sociale nu ne ocolesc nici pe noi, dar încercăm să ne gospodărim eficient, astfel încât cu bani puțini să facem cât mai multe lucruri bune pentru cetățeni”, a precizat primarul Lucian Resmeriță.