Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectele privind DJ742A și DJ710

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectele privind DJ742A și DJ710
Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectele privind DJ742A și DJ710

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, titular al proiectelor “MODERNIZARE DJ 742A: BUCEȘ – DUPĂ PIATRĂ – TARNIȚA – limită județ ALBA, KM 0+000 – KM 2+500” și “MODERNIZARE DJ 710:  DN 7 – Aurel Vlaicu – Gelmar, km 2+100 – km 4+950, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectele:

  •  “MODERNIZARE DJ 742A: BUCEȘ – DUPĂ PIATRĂ – TARNIȚA – limită județ ALBA, KM 0+000 – KM 2+500propus a fi realizat in comuna Buceș, satul Buceș, județul Hunedoara.
  • “MODERNIZARE DJ 710:  DN 7 – Aurel Vlaicu – Gelmar, km 2+100 – km 4+950” propus a fi realizat in  orașul Geoagiu, sat Aurel Vlaicu și Gelmar, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni – joi, orele 8 – 16.00 și de vineri, orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.