Comunicat de presă / Conferință de lansare a proiectului POCU/379/6/21/125144 la Universitatea din Petroșani

Home Anunțuri Comunicat de presă / Conferință de lansare a proiectului POCU/379/6/21/125144 la Universitatea din Petroșani
Comunicat de presă / Conferință de lansare a proiectului POCU/379/6/21/125144 la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Universitatea din București, a demarat proiectul POCU/379/6/21/125144 ”EU ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”.

Conferința de lansare va avea loc marți, 30 iulie 2019 la ora 12,00 în sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Petroșani.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni, între 27 mai 2019 și 26 mai 2021 și are o valoare totală de 7.729.873,55 lei.

Obiectivul principal al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea accesului și echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea și finalizarea de demersuri academice și antreprenoriale suplimentare, adresate unui număr de 450 de studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.

Grupul țintă este constituit din personal didactic din învățământul terțiar universitar, 450 de studenți din anii terminali de licență (300 – universitate solicitantă, 150 – universitate parteneră) din care 305 studenți proveniți din mediul rural, studenți netradiționali și aparținând minorității roma, 50 de cadre didactice participante la focus-grupuri și derulare cursuri, 200 de elevi sprijiniți să participe la vizite la nivelul celor două universități.

În cadrul conferinței de lansare vor participa reprezentanți din conducerea celor două universități, cadre didactice universitare, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanți ai mass-media.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.