CJH face investiții pentru punerea în funcțiune a Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani

Consiliul Județean Hunedoara va finanța execuția lucrărilor necesare pentru punerea în funcțiune a Centrului de Îngrijire și Asistență din orașul Uricani.

Notei conceptuală și a tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani” au fost aprobate în ședința ordinară a CJH din luna iulie. Lucrările propuse pentru a fi executate sunt necesare în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu.

Astfel, pentru obținerea avizului de securitate la incendiu sunt prevăzute următoarele lucrări care trebuiesc executate: separarea celor două compartimente de incendiu prin pereți din zidărie, montarea de uși rezistente la foc, refacerea instalației de stingere și limitare a incendiului cu hidranți, refacerea instalațiilor electrice de securitate la incendiu, montarea unei instalații paratrăsnet și altele.

Valoarea estimată a investiției este de 567.500 lei inclusiv TVA.

Clădirea UMS Uricani a fost preluată de la autoritățile locale, fiind în prezent în proprietatea Consiliului județean Hunedoara care și-a propus să deschidă aici un centru de îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, administrat de DGASPC Hunedoara.