Structura anului școlar 2019-2020. Când sunt examene, când se iau vacanțele ?

Noul an școlar 2019-2020 a debutat luni, 9 septembrie 2019 în toate unitățile de învățământ din România. Ministerul Educației Naționale a stabilit încă din luna martie, structura noului an de învățământ.

Astfel, potrivit Ordinului MEN 3191 din data 14 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 22 februarie 2019, chiar dacă elevii au venit la clasa din data de 9 septembrie 2019, în mod oficial anul școlar 2019-2020 a început la data de 1 septembrie 2019, se încheie la data de 31 august 2020 și are 35 de săptămâni de cursuri.

Prin excepție, se stabilesc următoarele:
– pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 29 mai 2020;
– pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2020;
– pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor a XII-a și a XIII-a seral și frecvență redusă și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Anul școlar 2019-2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

  • Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019. Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019. În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020
  • Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020. Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020. Vacanța de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020 Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020
    Vacanța de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului școlar 2020- 2021

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului.

Programul național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Intervalul aferent programului „Școala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele). Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în săptămâna dedicată programului „Școala altfel”.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.