Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința din 30 septembrie 2019

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința din 30 septembrie 2019
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința din 30 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art.7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 30.09.2019, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara va avea loc  ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2019 – 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2019 – 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2019 – 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție I Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării unei construcții aparținând domeniului public al Județului Hunedoara aflată în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării/cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din imobilul ”fosta Bancă Agricolă Deva”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii până la 31.12.2019 pentru drumurile județene;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Daniel Costel Andronache

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja Lupeni”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Conservare, restaurare și punere în valoare a Sitului arheologic Sarmizegetusa Regia Dealul Grădiștii” sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Daniel Costel Andronache

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad,  pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a Festivalului ”CÂNTEC PENTRU PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA” ;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Daniel Costel Andronache

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Rusu Dorel, precum și validarea domnului Filip Cosmin;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Daniel Costel Andronache

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă de 60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Daniel Costel Andronache

 1. Întrebări și interpelări.