Delegație a INSEMEX prezentă la lucrările conferinței Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa

Cea de 25-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa, eveniment care avut loc de curând în localitatea Cottbus din Germania, un important eveniment cu caracter științific desfășurat la nivel european, a prilejuit și cercetătorilor INCD INSEMEX Petroșani oportunitatea de a lua parte la această reuniune. Institutul de cercetare-dezvoltare din Valea Jiului a fost reprezentat la Întâlnirea Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa, de  dr. ing. Emilian GHICIOI, director științific al INSEMEX și dr. ing. Lorand TOTH cercetător științific gr. I în cadrul laboratorului Riscuri – Salvare.

Caracterul internațional al acestei întâlniri a fost dat de prezența specialiștilor din țări ale UE, cu o bogată experiență în domeniul mineritului și implicit al protecției mediului.

Lucrările aferente evenimentului „Întâlnirea Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa” s-au desfășurat în clădirea Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Cottbus, având ca organizatori: Ministerul Federal pentru Afaceri Economice – Energie precum și Oficiali ai Land-ului Brandenburg. Lucrările prezentate în cadrul „Întâlnirii Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa” au avut ca temă principală – Protecția comunitară și a mediului în arealul minelor și carierelor active  abandonate. Au fost prezentate un număr de 13 lucrări științifice, una dintre acestea fiind expusă de către reprezentanții INCD-INSEMEX Petroșani, respectiv lucrarea cu titlul: „Impactul de mediu pentru minele de cărbuni active în contrast cu impactul comunitar în arealul minelor închise”.

În cea de a doua zi a manifestării, s-a prezentat Memorandumul de înțelegere, document care a fost semnat de către reprezentanții statelor participante la eveniment. Un alt moment important, a fost stabilirea celei de-a 26-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa, ce va fi găzduită de către Slovenia.