Încă un aviz favorabil la legea privind pensionarea anticipată pentru locuitorii din Valea Jiului

Proiectul inițiat de senatorul Cristian Resmeriță, prin care acesta propune reducerea vârstei standard de pensionare cui 2 ani pentru toți cei care locuiesc de cel puțin 30 de ani în localitățile Văii Jiului, a mai primit, în aceste zile, un aviz favorabil. După ce legea a fost avizată favorabil în Consiliul Economic și Social (CES), acum și Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil proiectului de lege iniţiat de senatorul Cristian Resmeriță.

Consiliul legislativ face însă și o serie de observații și recomandări, sugerând că legea are nevoie de o fișă financiară, în baza căreia să fie făcută o evaluare a impactului bugetar pe care-l implică această modificare a legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. De asemenea, Consiliul legislativ arată că ar fi fost oportună și realizarea unui studiu de cercetare științifică privind stabilirea nivelului de poluare din regiunea Văii Jiului care să stabilească o posibilă cauzalitate între condițiile de mediu și modificarea stării de sănătate a populației rezindente din arealul de aplicabilitate a noilor prevederi legislative propuse de inițiator. Chiar și așa, Consiliul legislativ consideră că proiectul îndeplinește criteriile de legalitate și, în consecință, acordă proiectului inițiat de senatorul Cristian Resmeriță, aviz favorabil.

”Acest nou aviz favorabil îmi dă încredere că această Lege poate să fie aprobată. Consider, că în acest moment toate forţele politice, incusiv noul Guvern PNL, vor susţine acest proiect legislativ, foarte important pentru oamenii din Valea Jiului”, a declarat senatorul Cristian Resmeriță.
Acesta mai spune că își va susține până la capăt acest demers, sperând că până la finalul actualei sesiuni parlamentare acesta să fie analizat, dezbătut și votat în Parlament.